Moa Englund-Flodström

Moa Englund-Flodström
advokat
Moa har djupt kunnande och erfarenhet av migrationsrätt. Hon är mycket engagerad i dessa frågor och skriver även på en bok som har inspirerats av hennes volontärarbete på Lesbos under flyktingkrisen år 2015. Förutom migrationsärenden åtar hon sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde och ombud i vårdnadsmål. Moas styrka som advokat är hennes handlingskraftighet och djupa klientlojalitet. Hon är också en glad tjej som sprider glädje på byrån.