Affärsjuridik

Vi biträder ofta företag i många juridiska frågor. Vanligast är tvister och förhandlingar kring avtal och kontrakt. Andra rättsområden som blir aktuella för våra företagsklienter är arbetsrätt, offentlig upphandling, obeståndsrätt och allmän rådgivning.

Vi har jurister med erfarenhet av skatterätt och avtalsrätt inom det affärsjuridiska området.

Vi anser att alla företag behöver ha en juridisk kontakt etablerad för snabb rådgivning när situationen kräver det. Tyvärr är det vanligt att mindre företag väntar “för länge” innan de söker juridiskt biträde. Möjligen kan det bero på missuppfattningen att det är dyrt att anlita advokat och många väljer därför att försöka lösa sina juridiska problem på egen hand. Visst kostar vårt biträde men målsättning är alltid att det ska löna sig att anlita oss.