Om oss

Historia

Advokatfirman Modern Juridik startade 1997, då under namnet Juristfirman Mikael Johansson. Namnet ändrades 2006 till Advokatfirman Mikael Johansson och 2013 till Advokatfirman Modern Juridik.

 

En modern byrå

Namnet Modern Juridik är en programförklaring eller ambition. Vi vill vara moderna jurister men ändå iaktta de grundläggande regler som gäller för advokatverksamhet. Branschen har varit lite gammalmodig men stora förändringar har skett de senaste åren. Numera använder så gott som alla advokater e-post och rättsdatabaser. Vi strävar efter att använda modern teknik så långt det är möjligt. De flesta jurister vid byrån arbetar papperslöst med läspaddor i domstolen istället för tjocka buntar med förundersökningsprotokoll mm.

Att arbeta modernt innebär också att vi har övergett bilden av advokaten som en svårtillgänglig figur som sitter bakom sitt stora skrivbord med högar av dokument. Vi försöker vara nära våra klienter och möta dem på ett naturligt och mänskligt sätt.

 

Sociala medier

Vi finns på Facebook och Instagram men vi har bestämt oss för att inte lägga ut något som rör våra klienter eller uppdrag. Vi skriver inte om vilka rättegångar vi är eller har varit involverade i, allt för att våra klienter ska känna förtroende för vår sekretess. Vi undviker också att uttala oss i media när vi blir tillfrågade om något pågående mål. I undantagsfall och med klientens medgivande har det dock förekommit att vi har kommenterat eller bemött uttalanden men då har det skett därför att det legat i klientens intresse.

 

Upptagningsområde

Vi har bemannade kontor i Västerås, Örebro och Eskilstuna. Varje jurist vid byrån är placerad vid en av orterna men alla jurister åtar sig uppdrag vid samtliga orter. Det innebär att vi kan möta tillfälliga arbetstoppar vid något av kontoren och alltid ha en jurist tillgänglig. Vi åtar oss uppdrag och agerar vid tingsrätterna i alla tre städerna samt förvaltningsdomstolarna i Uppsala, Karlstad och Linköping. Med överinstanser i Jönköping (Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping), Göteborg (Kammarrätten i Göteborg), Stockholm (Svea hovrätt och Kammarrätten i Stockholm) blir vårt upptagningsområde hela Mellansverige.

 

Verksamhetsinriktning

Vi sysslar i huvudsak med humanjuridik, dvs. sådan juridik som rör människor. Brottmål är den största verksamhetsgrenen. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde vid alla domstolar i Sverige. Offentligt biträde i mål om tvångsvård är också ett stort område. Vårdnadsmål och mål som rör barns boende och umgänge är också mycket vanliga vid byrån. Migrationsrätt och affärsjuridik för småföretagare förekommer också ganska ofta. Vi åtar oss även andra typer av mål och uppdrag om det ligger inom våran kompetens, t ex olika sorters tvistemål.

 

Värderingar och ledord

Byrån består av individer och naturligtvis har var och en egna åsikter och värderingar. Vi försöker dock att samlas under samma ledord: engagemang och kunskap. Vi är engagerade i våra klienters mål. Vi sitter inte bara av tiden vid förhandlingar utan försöker åstadkomma något bra för klienten. Kunskap är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Som advokat eller jurist måste man kunna lagen och ha en god juridisk arbetsmetod. Vi fortbildar oss löpande för att hålla oss à jour inom juridiken. Arbetsglädje kommer automatisk när man känner att man faktiskt kan hjälpa någon och göra skillnad.