Övriga uppdrag

Offentligt biträde

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, t ex enligt LVU, LVM, LPT eller LRV.

Rådgivning

Många ärenden är relativt okomplicerade och det kan räcka med ett rådgivningstillfälle. De flesta uppdrag inleds med en rådgivning. Tid för sådan bokas genom sekreterarna. Kontakta oss här

Trafikskador

Om man har skadats i trafiken skall man få ersättning från det försäkringsbolag som fordonet var försäkrat i. Försäkringen skall ersätta invaliditet, sveda och värk, inkomstförluster och kostnader. Skaderegleringen efter en trafikskada tar ofta lång tid. Försäkringsbolagen står i allmänhet för ombudskostnader om man vill ha juridiskt biträde.