Våra områden

Brottmål

Brottmål

Försvararuppdrag Advokaterna vid byrån åtar sig uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt…
Läs mer
Familjerätt

Familjerätt

Vårdnadsmål En stor del av verksamheten vid byrån består av vårdnadsmål av olika slag. Med begreppet vårdnadsmål avses även mål som handlar om…
Läs mer
Affärsjuridik

Affärsjuridik

Vi biträder ofta företag i många juridiska frågor. Vanligast är tvister och förhandlingar kring avtal och kontrakt. Andra rättsområden som blir aktuella för…
Läs mer
Migrationsärenden

Migrationsärenden

Flera av juristerna vid byrån åtar sig migrationsärenden. Vi har en jurist vid varje ort som är särskilt väl lämpade för den typen…
Läs mer
Tvister och skiljeförfaranden

Tvister och skiljeförfaranden

Vi biträder både privatpersoner och företag i tvister och skiljeförfaranden. Oavsett vad tvisten rör innebär en tvist ekonomiska risker och påfrestning. Tvist är…
Läs mer
Övriga uppdrag

Övriga uppdrag

Offentligt biträde Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, t ex enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. Rådgivning Många…
Läs mer

MIKAEL JOHANSSON

När jag startade den här byrån 1997 hade jag ingen stor vision eller högtflygande planer. Jag startade eget för att jag var tvungen. Jag behövde helt enkelt en födkrok. Arbetsmarknaden för nyutexaminerade jurister var hård så det fick bli egen låda istället. De första åren hankade jag mig fram med de uppdrag som bjöds. Det var undervisningsuppdrag, testamenten, trafikskador och några enklare tvister. Men tiden gick och uppdragen blev fler och mer avancerade. Efter några år anställde jag min första sekreterare på halvtid. Jag insåg då att det var mycket bättre att ha arbetskamrater än att jobba ensam. Och just det har varit nyckeln till framgång. Under åren har många duktiga jurister arbetat vid byrån. En del har gått vidare till nya utmaningar och en del är kvar. Tillsammans har vi skapat vår egen byrå, våra egna rutiner och arbetsmetoder. Vi trivs tillsammans och gillar det vi gör. Det är det viktigaste. Resten är finsnickeri.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING