Uppdrag

Brottmål

Brottmål

Försvararuppdrag Advokaterna vid byrån åtar sig uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt…
Läs mer
Familjerätt

Familjerätt

Vårdnadsmål En stor del av verksamheten vid byrån består av vårdnadsmål av olika slag. Med begreppet vårdnadsmål avses även mål som handlar om…
Läs mer
Affärsjuridik

Affärsjuridik

Vi biträder ofta företag i många juridiska frågor. Vanligast är tvister och förhandlingar kring avtal och kontrakt. Andra rättsområden som blir aktuella för…
Läs mer
Migrationsärenden

Migrationsärenden

Flera av juristerna vid byrån åtar sig migrationsärenden. Vi har en jurist vid varje ort som är särskilt väl lämpade för den typen…
Läs mer
Tvister och skiljeförfaranden

Tvister och skiljeförfaranden

Vi biträder både privatpersoner och företag i tvister och skiljeförfaranden. Oavsett vad tvisten rör innebär en tvist ekonomiska risker och påfrestning. Tvist är…
Läs mer
Övriga uppdrag

Övriga uppdrag

Offentligt biträde Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, t ex enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. Rådgivning Många…
Läs mer