Familjerätt

Vårdnadsmål

En stor del av verksamheten vid byrån består av vårdnadsmål av olika slag. Med begreppet vårdnadsmål avses även mål som handlar om barns boende eller umgänge med barn.

Orsakerna till vårdnadsmål är många. Ofta handlar det om en konflikt föräldrarna emellan. I vissa fall uppstår konflikten när en förälder bestämmer sig att flytta till annan ort och vill ta med sig barnet. Vårdnadsmål kan också uppkomma på grund av att det finns risk att barnet far illa hos en förälder.

Som ombud i ett vårdnadsmål skall vi tillvarata vår klients intressen, dvs. den förälder som har anlitat oss. Domstolen skall dock bara ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Detta innebär att de råd som vi lämnar klienten utgår från vad som kan anses vara bäst för barnet.

Bodelning

När ett gift par skiljer sig eller ett sambopar separerar skall de göra en bodelning. Om de inte kan komma överens om bodelningen kan de ansöka att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare.

Vi åtar oss uppdrag. Vi kan dock inte lämna några råd till en part innan de ansöker om att någon av oss skall vara bodelningsförrättare på grund av jävsregler.

Juridiska dokument

Inom familjerätten finns en hel del olika dokument som kan upprättas, t ex testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, generalfullmakter mm. Vi upprättar sådana och ger den rådgivning som alltid behövs i samband med dessa uppdrag. Även olika typer av kontrakt och köpehandlingar kan upprättas. I dessa typer av uppdrag kan vi vanligen ge ett fast pris på förhand.