Emina Bajrić

Emina Bajrić
biträdande jurist
Emina kommer närmast från annan byrå i Örebro. Hon kom till oss 2018. Emina kommer bl.a. att åta sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde och ombud i vårdnadsmål samt godmansuppdrag. Emina är också intresserad av ekonomisk familjerätt och kommer åta sig uppdrag som bodelningsförrättare och andra uppdrag inom området. Eminas styrkor som jurist är hennes analytiska förmåga och noggrannhet. Hon är också en värdefull nyckelspelare i laget Modern Juridik.