Emina Bajrić

Emina Bajrić
advokat
Emina utgår från kontoret i Örebro. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde och ombud i vårdnadsmål samt godmansuppdrag. Emina har god erfarenhet med vårdnadsmål och är ofta den advokat vi väljer för den typen av uppdrag. Emina talar bosniska, kroatiska och serbiska flytande och är därför särskild väl lämpad som ombud för klienter som talar de något av språken som talas på Balkanhalvön. Eminas styrkor som advokat är hennes analytiska förmåga och noggrannhet. Hon är en värdefull nyckelspelare i laget Modern Juridik.