Emina Bajrić

Emina Bajrić
biträdande jurist
Emina utgår från kontoret i Örebro. Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde och ombud i vårdnadsmål samt godmansuppdrag. Emina är också duktig på ekonomisk familjerätt och åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och andra uppdrag inom området. Emina talar bosniska, kroatiska och serbiska flytande och är därför särskild väl lämpad som ombud för klienter som talar de något av språken som talas på Balkanhalvön. Planeringen är att Emina ska bli advokat under 2020. Eminas styrkor som jurist är hennes analytiska förmåga och noggrannhet. Hon är en värdefull nyckelspelare i laget Modern Juridik.