Brottmål

Försvararuppdrag
Advokaterna Mikael Johansson och Andreas Simon åtar sig uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt att ha en offentlig försvarare. Om man har önskemål om en viss försvarare bör man ange det till polisen så snart man har blivit delgiven misstanke. Ett allmänt råd är att man bör sammanträda med sin försvarare innan man förhörs. Om man blir anhållen får man med automatik en försvarare. Även då kan man begära att få en viss advokat utsedd.

Ekobrott
Vi åtar oss också ärenden rörande ekobrott. I ekomål är ofta utredningsmaterialet omfattande och det kan också krävas att försvaret gör egna utredningar och är mer aktiva. Det förekommer att all personal vid byrån är involverade i ekomål om det krävs för att tillvarata klientens intressen.

Målsägandebiträde
Om man har blivit utsatt för ett allvarligare brott har man ofta rätt att ha ett målsägandebiträde. Alla jurister vid byrån åtar sig sådana uppdrag. Målsägandebiträdet kan vara med vid förhör, hjälpa till att sammanställa skadeståndsanspråk och biträda vid förhandlingen.