Service Grid3

Brottmål

Brottmål

Försvararuppdrag Advokaterna vid byrån åtar sig uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt…
Läs mer
Familjerätt

Familjerätt

Vårdnadsmål En stor del av verksamheten vid byrån består av vårdnadsmål av olika slag. Med begreppet vårdnadsmål avses även mål som handlar om…
Läs mer
Affärsjuridik

Affärsjuridik

Vi biträder ofta företag i många juridiska frågor. Vanligast är tvister och förhandlingar kring avtal och kontrakt. Andra rättsområden som blir aktuella för…
Läs mer
Migrationsärenden

Migrationsärenden

Flera av juristerna vid byrån åtar sig migrationsärenden. Vi har en jurist vid varje ort som är särskilt väl lämpade för den typen…
Läs mer
Tvister och skiljeförfaranden

Tvister och skiljeförfaranden

Vi biträder både privatpersoner och företag i tvister och skiljeförfaranden. Oavsett vad tvisten rör innebär en tvist ekonomiska risker och påfrestning. Tvist är…
Läs mer
Övriga uppdrag

Övriga uppdrag

Offentligt biträde Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, t ex enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. Rådgivning Många…
Läs mer

ABOUT US KING LAWYER

Kinglawyer is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, counsels, advocates and other legal and law related services.

Kinglawyer is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, and other legal and law related services. We have started as a sole practitioner providing services to the area community. Aiming to provide high quality legal consultancy, support and results for your legal issues.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…

We work together as one firm to serve our clients wherever they need us. We have offices in 25 countries around the world.

Just about anyone can start a family on their own, but certain procedures affecting the responsibilities of family life must be pursued in court. While matters of the heart. are. very personal, the rights of same-sex couples to get married

Insurance policies are contracts that provide people with financial security and protection from future uncertainty. Lorem lacinia rhoncus. orem lacinia rhoncus.
Car accident law refers to the legal rules that determine who is responsible for the personal and property damage resulting. em Ipsum, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu.
Patent infringement is the commission of a prohibited act with respect to a patented invention without permission.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
95%

Business Law

85%

Civil Litigation

90%

Family Law

70%

Insurance Services

90%

Traffic Accidents

90%

Patent Infringement

MEET OUR ATTORNEYS