Service Grid2

Brottmål

Försvararuppdrag Advokaterna vid byrån åtar sig uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål. Som misstänkt för ett brott kan man ha rätt att ha en offentlig försvarare. Om man har önskemål om en viss försvarare bör man ange det till polisen så snart man har blivit delgiven misstanke. Ett allmänt råd är att man bör sammanträda med sin försvarare innan man förhörs. Om man blir anhållen får man med automatik…
Läs mer

Familjerätt

Vårdnadsmål En stor del av verksamheten vid byrån består av vårdnadsmål av olika slag. Med begreppet vårdnadsmål avses även mål som handlar om barns boende eller umgänge med barn. Orsakerna till vårdnadsmål är många. Ofta handlar det om en konflikt föräldrarna emellan. I vissa fall uppstår konflikten när en förälder bestämmer sig att flytta till annan ort och vill ta med sig barnet. Vårdnadsmål kan också uppkomma på grund av att…
Läs mer

Affärsjuridik

Vi biträder ofta företag i många juridiska frågor. Vanligast är tvister och förhandlingar kring avtal och kontrakt. Andra rättsområden som blir aktuella för våra företagsklienter är arbetsrätt, offentlig upphandling, obeståndsrätt och allmän rådgivning. Vi har jurister med erfarenhet av skatterätt och avtalsrätt inom det affärsjuridiska området. Vi anser att alla företag behöver ha en juridisk kontakt etablerad för snabb rådgivning när situationen kräver det. Tyvärr är det vanligt att mindre företag…
Läs mer

Migrationsärenden

Flera av juristerna vid byrån åtar sig migrationsärenden. Vi har en jurist vid varje ort som är särskilt väl lämpade för den typen av uppdrag. Vid kontoret i Västerås finns Zhanna Shlapakova som behärskar arabiska, ryska och kurmanji (nordkurdiska). Hon har stor erfarenhet av ärendetypen. I Eskilstuna har vi Jan Mårtensson och i Örebro Moa Englund-Flodström som båda har stor erfarenhet och goda kunskaper om Migrationsrätt.   مسائل الهجرة المحامي أندرياس…
Läs mer

Tvister och skiljeförfaranden

Vi biträder både privatpersoner och företag i tvister och skiljeförfaranden. Oavsett vad tvisten rör innebär en tvist ekonomiska risker och påfrestning. Tvist är ofta sista utvägen och om det finns möjligheter att lösa tvisten genom en acceptabel förlikning.
Läs mer

Övriga uppdrag

Offentligt biträde Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, t ex enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. Rådgivning Många ärenden är relativt okomplicerade och det kan räcka med ett rådgivningstillfälle. De flesta uppdrag inleds med en rådgivning. Tid för sådan bokas genom sekreterarna. Kontakta oss här Trafikskador Om man har skadats i trafiken skall man få ersättning från det försäkringsbolag som fordonet var försäkrat i. Försäkringen skall…
Läs mer