Mikael Johansson

Mikael Johansson
advokat
Mikael Johansson grundade byrån 1997 och är företagets vd. Han blev advokat 2006. Han är också principal för de biträdande jurister som finns vid byrån. Mikael har sysslat med alla typer av mål och ärenden som finns vid byrån men numera ägnar han sig huvudsakligen åt brottmål. Mikael använder ofta moderna lösningar och arbetsredskap i sina mål. De flesta mål sköts helt digitalt med endast en skrivplatta i domstolen. Mikaels styrkor som advokat är hans långa erfarenhet och engagemang.