Vårdnadsmål
En stor del av verksamheten vid byrån består av vårdnadsmål av olika slag. Med begreppet vårdnadsmål avses även mål som handlar om barns boende eller umgänge med barn. Alla jurister vid byrån åtar sig sådana uppdrag och i mer akuta fall kan två jurister vara inkopplade.

Orsakerna till vårdnadsmål är många. Ofta handlar det om en konflikt föräldrarna emellan. I vissa fall uppstår konflikten när en förälder bestämmer sig att flytta till annan ort och vill ta med sig barnet. Vårdnadsmål kan också uppkomma på grund av att det finns risk att barnet far illa hos en förälder.

Som ombud i ett vårdnadsmål skall vi tillvarata vår klients intressen, dvs. den förälder som har anlitat oss. Domstolen skall dock bara ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Detta innebär att de råd som vi lämnar klienten utgår från vad som kan anses vara bäst för barnet.