Trafikskador
Om man har skadats i trafiken skall man få ersättning från det försäkringsbolag som fordonet var försäkrat i. Försäkringen skall ersätta invaliditet, sveda och värk, inkomstförluster och kostnader. Skaderegleringen efter en trafikskada tar ofta lång tid. Försäkringsbolagen står i allmänhet för ombudskostnader om man vill ha juridiskt biträde.