Övriga uppdrag

Offentligt biträde
Samtliga jurister vid byrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård, t ex enligt LVU, LVM, LPT eller LRV.

Rådgivning
Många ärenden är relativt okomplicerade och det kan räcka med ett rådgivningstillfälle. De flesta uppdrag inleds med en rådgivning. Tid för sådan bokas genom verksamhetschefen Therese Andersson.

Bodelning
När ett gift par skiljer sig eller ett sambopar separerar skall de göra en bodelning. Om de inte kan komma överens om bodelningen kan de ansöka att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Alla jurister vid byrån åtar sig sådana uppdrag. Vi kan dock inte lämna några råd till en part innan de ansöker om att någon av oss skall vara bodelningsförrättare på grund av jävsregler.

Juridiska dokument
Inom familjerätten finns en hel del olika dokument som kan upprättas, t ex testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, generalfullmakter mm. Vi upprättar sådana och ger den rådgivning som alltid behövs i samband med dessa uppdrag. Även olika typer av kontrakt och köpehandlingar kan upprättas. I dessa typer av uppdrag kan vi vanligen ge ett fast pris på förhand.