Arbetsrätt
Vi åtar oss arbetsrättsliga uppdrag, huvudsakligen rörande uppsägningar och avsked. I samband med att anställningar upphör finns många regler om frister och formkrav som både arbetstagaren och arbetsgivaren bör känna till och iaktta. För arbetsgivaren kan övertramp bli kostsamma och för arbetstagaren kan passivitet leda till rättsförluster.

Inom arbetsrätten kan också frågor om arbetsmiljö, diskriminering bli aktuella. Vi åtar oss även sådana uppdrag.

Med tanke på de många och ofta korta frister som finns inom arbetsrätten föreslår vi att så snart en person eller ett företag som hamnar i en arbetsrättslig tvist tar kontakt med oss för att undvika rättsförluster.