Presentation – våra kärnvärden

Integritet

Vi är självständiga och oberoende. Våra klienter ska kunna lita på att det inte finns några andra intressen som konkurrerar med deras. Vi genomför alltid noggranna jävskontroller innan vi åtar oss uppdrag. Vi avböjer uppdrag om det finns intressekonflikter eller om vi känner att klienten inte kommer att få ett fullgott utförande av uppdraget pga arbetsbelastning eller annat förhållande. Vi ger alltid klienten de råd vi är övertygade om är bäst för klienten.

 

Lojalitet

Vi är lojala med våra klienter och vi förväntar oss att våra klienter är lojala mot oss. När det blåser hårt är det mycket viktigt att man kan lita på sin advokat. Har vi, tillsammans med klienten, lagt en plan för hur vi ska fullfölja ett ärende så håller vi oss till det och använder alla lagliga medel för att uppnå målet. Vi strävar efter att vara tillgängliga. Vi håller oss uppdaterade i varandras ärenden så att någon annan än ansvarig jurist kan rycka in om det skulle uppkomma en akut situation.

 

Framåtanda

Om man står still stagnerar man. Allt som känns nytt och modernt idag kommer, med tiden, att bli förlegat. Byrån ska genomsyras av framåtanda. Att hålla sig uppdaterad dagligen om nyheter inom juridik och gällande rätt är en självklarhet för alla jurister vid byrån. Vi sitter också ofta och diskuterar lagändringar och ny praxis gemensamt. Även företaget ska gå framåt. Ny teknik ska prövas och användas om det kommer verksamheten till godo. Värdegrund och planering inför framtiden uppdateras löpande.

 

Entusiasm

Vi trivs med det vi gör. Trivsel och vänskaplig stämning på kontoret är en bra grund för att vårt arbete ska hålla hög kvalitet. Alla vid byrån har ett genuint intresse för juridik och yrket. Vi strävar efter att utföra alla uppdrag med ett gott humör.