Pontus Andersson

Pontus Andersson

Pontus Andersson heter denna skäggprydde man. Han har nyligen påbörjat tjänst som biträdande jurist vid Advokatfirman Modern Juridik. Han är huvudsakligen placerad i Eskilstuna men åtar sig uppdrag i Västerås och Örebro också. Pontus kommer närmast från en tingsnotarietjänstgöring i Hudiksvall. Vid byrån kommer att han att syssla med alla typer av uppdrag.

Vi hälsar honom välkommen till Modern Juridik!


Post a Reply