Mikael Johansson

advokat & VD

Mikael Johansson åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, målsägandebiträde och agerar ombud i tvister, främst med arbetsrättslig anknytning. Mikael är också företaget VD.

Kontakta Mikael Johansson

Andreas Simon

advokat

Andreas Simon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål samt offentligt biträde i migrationsmål och mål om tvångsvård. Han åtar sig även olika sorters tvistemål, främst inom arbetsrätt.

Kontakta Andreas Simon
 • Mobil: 0701-731 750
 • E-post: as@mj.se
 • Skype: Ansimon

Richard Larsson

jur kand

Richard Larsson åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde och ombud i tvister. Han arbetar både i Västerås och Örebro men är stationerad vid Örebrokontoret.

Kontakta Richard Larsson
 • Telefon: 0767-706 449
 • E-post: rl@mj.se

Zhanna Shlapakova

jur kand

Zhanna åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde och ombud i tvister. Hon talar arabiska, ryska och kurdiska. Hon är stationerad i Västerås men åtar sig uppdrag vid alla våra kontor.

Sara Holmgren

position

Beskrivning

Kontakta Sara Holmgren

Therese Alm

sekreterare/kamrer

Therese är sekreterare vid byrån. Det är vanligen hon som klienter och andra kommer först i kontakt med. Hon sköter alla juristers kalendrar och planerar den dagliga verksamheten. Therese är utbildad redovisningsekonom och sköter därför all ekonomi vid byrån.

Kontakta Therese Alm
 • Telefon Västerås: 021-123 626
 • Telefon Örebro: 019-761 22 22
 • E-post: ta@mj.se

Ida Dahlström

sekreterare

Ida Dahlström arbetar jämte Therese som sekreterare vid byrån och ansvarar för tidsbokning och sedvanlig administration

Kontakta Ida Dahlström
 • Telefon Västerås: 021-123 626
 • Telefon Örebro: 019-761 22 22
 • E-post: id@mj.se