Historik i korthet

1995-1996 – Mikael Johansson åtar sig undervisningsuppdrag parallellt med slutfasen av egna studier vid Uppsala universitet.

1997 – Mikael Johansson startar juridisk byrå på Vasagatan 53 i Västerås. De flesta uppdragen avser undervisning, familjerätt och konsumenträtt.

2000 – Kontoret flyttas till Korsvirkeshuset, Slottsgatan 6 i Västerås.

2001 – Helen Thors anställs som sekreterare på halvtid. Verksamheten  inriktas mot vårdnadsmål och trafikskador.

2004 – Nytt byte av lokaler till Norra Källgatan. Samarbete med andra jurister och advokater utvecklas rörande arvsrätt och brottmål. Fler tvister rörande fordringar.

2006 – Lokalbyte till Stora gatan 39, Mikael Johansson väljs in som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

advokat Mikael Johansson iförd kappa i EG-domstolen 2007

2007 – Biträdande jurist Catharina Wallérion anställs. Brottmål utgör en allt större del av uppdragen. Under året håller Mikael Johansson också ett anförande inför full avdelning i EG-domstolen i Luxemburg.

2008 – Jur stud Anna Mildner tjänstgör som sommarnotarie.

2009 – Anna Mildner anställs som biträdande jurist efter examen från Uppsala universitet. Therese Andersson anställs som sekreterare/kamrer.

2010 – Lokalbyte till Stora gatan 41, Västerås. Jur stud Belan Osman tjänstgör som sommarnotarie.

2011 – Andreas Simon anställs som biträdande jurist. Ingela Enecker anställs som vikarie för Therese Andersson. Anna Mildner påbörjar tingsnotarietjänsgöring vid Södertörns tingsrätt. Verksamheten avser nu även flera arbetsrättsliga uppdrag och en del migrationsrätt.

2012 – Carolin Hartwig anställs som vikarie för Anna Mildner. Namnbyte till Advokatfirman Modern Juridik AB. Kontrakt för kontorslokal på Änggatan 19 i Örebro tecknas.

2013 – Kontoret i Örebro öppnas på Änggatan. Richard Larsson anställs med huvudsaklig placering i Örebro. Andreas Simon väljs in som ledamot av Advokatsamfundet.

2014 – Flytt till nytt och större kontor i Örebro på Klostergatan 23 (SCB-huset). Jur kand Belan Osman anställs som biträdande jurist. Ida Dahlström anställs som sekreterare.

2015 – Carolin Hartwig blir advokat. Kontor öppnas i Eskilstuna, Alva Myrdals gata 4 A. Pontus Andersson anställs som biträdande jurist i Eskilstuna.

2016 – Örebrokontoret flyttas till Storgatan 11. Jur stud Simon Edvarsson jobbar som sommarnotarie.