Nyheter

Ändrade inträdeskrav till Advokatsamfundet

Advokatsamfundet har infört nya inträdeskrav som innebär att det endast krävs tre års praktisk verksamhet innan en jurist kan ansöka om inträde. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet 2010/2011. Ändringen är en anpassning till vad som gäller i övriga Europa. Tidigare har inträdeskravet varit fem år.

Läs mer...

Ny hemsida – Julia fixar bilden

Äntligen har vi haft tid att uppdatera vår hemsida. Julia Lindholm har anlitats för uppdraget. Hon är själv jurist och står i begrepp att starta egen verksamhet.

Läs mer...

Kontoret bemannat under sommaren

Advokatkontoret kommer att vara bemannat hela sommaren vardagar 08.30-17.00. Tillgängligheten kommer att vara något begränsad under semesterperioden. Minst en jurist kommer att vara i tjänst hela sommaren.

Läs mer...
Page 5 of 5 « 45