Belan Osman

Belan Osman

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill hälsa Belan Osman välkommen till oss på Modern Juridik. Hon har påbörjat tjänst som biträdande jurist från 2 maj 2014. Belan har tidigare varit sommarnotarie hos oss. Hon har också arbetat en period med ekonomisk familjerätt. Hos oss kommer hon huvudsakligen att vara stationerad på Västeråskontoret men även tillbringa viss tid i Örebro.

Post a Reply