Richard Larsson

Richard Larsson
advokat
Richard Larsson har arbetat vid Advokatfirman Modern Juridik sen 2013. För många örebroare är han känd som tidigare elitspelare i bl.a Örebro SK. Richard har, utöver juridikstudier, även studerat kriminologi och han är den advokat vid byrån som har bäst koll på kriminalteknik. När vi andra har frågor om brottsplatsundersökningar, spårsäkring mm vänder vi oss till honom. Richard har, under sina år hos oss, sysslat med många olika typer av ärenden. Numera är han – liksom samtliga advokater vid byrån – i första hand inriktad mot brottmål. Richards styrkor som advokat är hans engagemang och hans specialkunskaper inom kriminalteknik. Han kan uppfattas som ganska tuff och rak mot såväl åklagare, polis, motparter men även i förhållande till egna klienter.