Patrik Karlkvist

Patrik Karlkvist
biträdande jurist
Patrik har tidigare arbetat som biträdande jurist vid annan byrå i Västmanland. Han har också varit skidåkare på elitnivå. Patrik åtar sig ärenden som målsägandebiträde, god man, ombud i olika tvister. Han har också ett stort bilintresse och tekniskt kunnig inom området och därmed mycket väl lämpad för tvister som rör bilar. Planen är att Patrik ska bli advokat under 2019 och då ägna sig mer åt brottmål.