Niklas Magee Mateluna

Niklas Magee Mateluna
biträdande jurist
Niklas utgår från Västerås. Han kom till byrån under 2019. Han åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, biträde i mål vid förvaltningsrätterna som rör tvångsvård, godmansuppdrag och vårdnadsmål. Niklas har ett särskilt intresse för juridik som rör barn och ungdomar. Han är därför särskilt väl lämpad för mål som rör LVU och vårdnadsmål. Niklas styrka är hans engagemang och djupa kunskaper inom barnjuridik.