Jan Mårtensson

Jan Mårtensson
biträdande jurist
Jan kommer från annan advokatbyrå i Eskilstuna. Han är stationerad i Eskilstuna men åtar sig uppdrag även i Örebro och Västerås. Asylärenden, målsägandebiträde, tvister och offentligt biträde i mål om tvångsvård är några uppdragstyper som Jan åtar sig och har stor erfarenhet av. Han har tidigare erfarenhet som lärare och författare inom juridiken. Jans styrka är noggrannhet och djupt juridiskt kunnande inom många områden. Planen är att Jan ska bli advokat under 2019.