Andreas Simon

Andreas Simon
advokat
Andreas Simon har en lång juridisk karriär innan han blev advokat. Han har jobbat vid flera olika myndigheter och har därigenom skaffat sig specialkunskaper och en juridisk arbetsmetod som han har stor nytta av i arbetet som advokat. Andreas sysslar numera nästan uteslutande med brottmål. Han har haft många tunga brottmål vid olika tings- och hovrätter i mellansverige och blir ofta efterfrågad som försvarare. Advokatfirman Modern Juridik försöker vara en modern byrå som använder moderna arbetsmetoder och redskap. Andreas har varit pionjär och drivande vid byrån för användandet av moderna system och metoder. Andreas styrkor som advokat är hans mycket breda och djupa juridiskt kunnande. Han är också mycket noggrann och grundlig. Det har visat sig vara ett vinnande koncept i många mål.