Archives for May, 2016

Videokonferens

Vi har låtit installera videokonferensutrustning vid vårt Västeråskontor. Utrustningen klarar de specifikationer som Domstolsverket och Kriminalvården uppställer så nu kan vi delta per video i kortare förhandlingar på andra orter direkt från vårt kontor.

Läs mer...