Archives for June, 2015

advokat Carolin Hartwig

  Idag, torsdagen den 4 juni 2015, har Carolin Hartwig beviljats inträde i Sveriges advokatsamfund. Hon tituleras numera “advokat”. Advokat Hartwig kommer fortsätta med i stort sett samma typ av ärenden som tidigare men advokattiteln innebär att hon nu också kommer åta sig uppdrag som offentlig försvarare.

Läs mer...